Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Para.

Nombrar para un ernpleo, propuroiunarse para (ó oun) una oosa, servir para el oaso,

aparejarse para el (<5 al) trabajo, oaminar*) para (ó &) Sevilla, desaoreditarse para (con, para con)

los sabios,

dilatar un asunto para (ó &.) otra

ooasión,

navegar para (<5 d) Indias,

pavtir para (ó d) Italia,

prepararse para (ó a) la batalla,

benoemen voor een betrekking.

zich iets aanschaffen.

dienstig zijn voor het geval.

zich bereiden tot den arbeid.

naar S. trekken.

dalen in de schatting der geleerden.

een zaak tot nadere gelegenheid uitstellen.

naar Indië varen.

naar Italië vertrekken.

zich bereiden tot den strijd.

Por.

Clamar por dinero,

dar una oosa por aoabada, no darse por entendido, darse por sentido,

desvivirse por algo,

mirar**) por alguno,

proclamar a uno por rey, quedar por oobarde, reventar por hablar, (fam.), salir por fiador,

roepen om geld.

een zaak als afgedaan beschouwen, zich doof houden (fig).

zich beleedigd toonen.

van verlangen naar iets sterven, vurig naar iets verlangen.

voor iemand zorg dragen, op iemaml passen.

iemand tot koning uitroepen, een lafaard blijken.

vurig verlangen om te spreken.

zich borg stellen.

5. Régimen de algunos verbos.

Algunos verbos se construyen con varias preposicioues Ejemplos:

*) Cuminar en la virtud, toenemen in deugd.

**) Mirar sobre hombro, over den schouder aankijken. Mirar de arriba abajo d una peraona, iemand met de oogen meten. Mirar oon malos ojos, ongaarne zien. Mirar de hito on hito, met de oogen als doorboren. Mirese V. en este espejo, spiegel u daaraan.

Sluiten