Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dog mil deiuonios. een opstootje maken van de andere wereld. De re-

ohazo, bij weeromstuit. — Tango, negerdanspartij (in X. Am). — Un solemne

nianso, een volslagen (of uiterst) makke (stier). — Rugir, brullen.

Enri'onqueoer. zich Iteesch schreeuwen. — Hongo. \tk. paddestoel, hier : dop. — Desbocarae, op hol gaan. — Librar bien, er goed afkomen .

Ejercicio 132. Traducir.

1. Hij stak zijn hoofd buiten het venster <>m te zien welk weer het was.

2. Al de passagiers van de tram stegen uit. ivant een der wielen was van de as geloopen, en de bak van het rijtuig lag overzij.

3. Zoo goed mogelijk zijn misnoegen ontveinzend, zette hij zijn weg voort.

4. Eenige niet van toegangbilletten voorziene personen trachtten dm schouwburg binnen te komen.

ö. Dat is ook een uur om thuis te komen! riep de vrouw verontwaardigd uit.

<>. Op den hoek van een straat had hij het ongeluk tegen een vreemdeling aan te loopen.

7. De omstanders hitsten de beide honden tegen elkaar op.

8. Er ontstond een waar gevecht over de questie of Dm Carlos gelijk had of niet.

9. Gij vraagt of hij tevreden was ? Dat zou ik meenen! bf hij tevreden was!

10. De rooiers streden met een dapperheid, een betere zaakwaardig.

11. Een der duizend voorwerpen, die het publiek naar de arena wierp, kwam in het oog van een toeschouwer terecht.

12. De zaak zal daarbij niet blijven, riep hij woedend uit.

13. Den volgenden morgen ontwaakte hij met een stekende pijn in het hoofd.

Sluiten