is toegevoegd aan uw favorieten.

Practische handleiding ter beoefening van de Spaansche taal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verbos en ocer.

Conooer, kennen, desconooer, niet kennen, miskennen, reconooer, (h)erkennen.

Verbos en ucir (V. Tomo I p.)

Conduoir, geleiden. reduoir, terugbrengen.

deduoir, afleiden. traducir, vertalen.

produoir, voortbrengen. seducir, verleiden.

induoir, leiden in, brengen toU, een Luoir (Pret. reg ), blinken,

gevolgtrekking maken. lueirse, (id.), uitblinken, zich

prachtig kleeden.

Clase IV. (V. Tomo I, p. 213).

Todos acabados en entir, erir y ertir, los verbos hervir y rehervir.

Adherir, gehecht zijn aan. Mentir, liegen.

Advertir, raden, waarschuwen. desmentir, logenstraffen.

Arrepentirse, berouw hebben. Pervertir, bederven.

Asentir, toestemmen. " Preferir, de voorkeur geven.

Conferir, vergelijken, beraadslagen, Presentir, V. Sentir.

schenken. Proferir, voortbrengen, uiten.

Controvertir, twisten. Referir, verslag doen.

Convertir, veranderen, bekceren. Rehervir, V. Hervir.

Deferir, opdragen. Requerir, eischen.

Desoonsentir, V. Sentir. Resentirse, V. Sentir.

Desmentir, logenstraffen. Sentir, gevoelen, betreuren.

Deferir, uitstellen. consentir, toestemmen.

Digerir, verteren (spijs). desoonsentir, niet toestemmen.

Disentir, V. Sentir. disentir, van gevoelen verschillen.

Divertir, vermaken. presentir, een voorgevoel hebben

Herir, wonden. van.

Hervir, koken. resentirse, de nadeelige gevolgen

rehervir, opnieuw koken, te sterk ondervinden, wrok gevoelen,

koken. 8ubvertir, het onderste boven keeren.

Inferir, besluiten, een gevolg trekken. Sugerir, op een idee, een plan enz.

Ingerir, invoegen, inlasschen. brengen, ingeven.

Invertir, omkeeren. Trasferir, overbrengen.

Zaherir, vitten, bedillen.