Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestorven is. Het volgende versje is van hem afkomstig'): Ik zal niet ophouden zachtjes de ziel uit de kruik te drinken, bloed vergietende zonder iemand te wonden,

totdat ik ter neer val met twee zielen in mijn lichaam en de kruik daarheen geworpen ligt, nu een lichaam zonder ziel.

Thomama, een vriend van khalief Mamün was evenzeer een hartstochtelijk beminnaar van het druivennat. Hij maakte het eens heel erg, toen hij de menschen naar de moskee ziende draven, daar het gebedsuur reeds was afgeroepen , uitriep: die ossen! die ezels! wat heeft dat Arabiertje , waarmede hij doelde op den profeet, toch met de menschen gedaan *)? Hij was het ook die een buitengewoon behagen schepte in allerlei spitsvondige kwestiën, waardoor hij meer dan eenig ander de philosophie in discrediet bracht. Voorzeker staan tegen dergelijke voorbeelden van lichtzinnigheid andere over. Mannen als Bishr ibno-'l-Mo'tamir en zijn leerling el-Mozdar, die om zijne ascetische levenswijze „de ingetogene genoemd werd,

waren ongetwijfeld vrome mannen. Wij mogen evenmin vergeten, dat ten tijde van den bekenden Harun er-Eashid en ook later de aanzienlijke standen in het geheel niets wilden weten van het sombere en strenge levensideaal van den Islam en het leven genoten tot verzadiging toe 3). Men denke aan de geschiedenis van de twee beroemde dichters abu-Nowas en abu-'l-Atahijah, die aan het hof zeer gezien waren. De laatste heeft zich trouwens bekeerd ten gevolge eener ongelukkige liefde en is toen een zeer

1) Ibn-Qot. Cod. Lugd. f. 18.

2) Ibn-Qot. 1. 1. f. 60.

3) Vg. Kremer Streifzüge. p. 42. Verder Ahlwardt's inleiding vóór de eerste aflevering zijner uitgave van abu-Noiods' diicdn

Sluiten