Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheidlievendheid van den profeet. Inderdaad leeren dit de orthodoxen en hebben zij geheele verhandelingen geschreven over hetgeen zij noemen: het „machteloos maken"

van den Qoran yü? ')> waarin zij trachten aan

te toonen, dat het heilige boek en in aesthetisch opzicht en in andere opzichten alle menschelijke navolging van te voren onmogelijk maakt en als 't ware verlamt. Deze taak was zwaar, gelijk ieder terstond inziet, maar het loon daaraan geëvenredigd, want gelukte het dit te bewijzen, dan had men alles bewezen. Doch het kon niet bewezen worden, omdat het geen feit was, dat op ervaring berustte, maar een postulaat, gelijk wij zagen, eener dogmatische overtuiging. Daarom is het van meer belang hier mede te deelen, dat men de poging gedaan heeft, dan hoe zij gedaan is.

1) Eene dergelijke verhandeling bezit bijv. de Leidsche bibliotheek. Cod. 655 (l). Vg. Catal. Cod. Or. IV, 17.

Sluiten