Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

De epiloog van hetzelfde boek (XII, 9—14) is onecht.

VI.

Hitzig's tijdsbepaling van het ontstaan van Obadja's boek komt der waarschijnlijkheid het dichtst nabij.

VII.

De bede: Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onzen schuldenaren, is zoowel in het eerste al3 in het tweede lid optatief.

VIII.

Joh. XIX, 29 leze men üccy in plaats van uTiuitu.

IX.

Straatman's voorstelling van het ontstaan van Paulus evangelie is niet te verkiezen boven de gewone.

X.

Het verhaal ons medegedeeld Mc. XI, 15—18 en paralpl. maakt het waarschijnlijk, dat Jezus werkelijk gepoogd heeft den Joodschen godsdienst op gewelddadige wijze te hervormen.

Sluiten