is toegevoegd aan uw favorieten.

Internationale arbitrage

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1ISTEHNAT10NALE ARBITRAGE.

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT,

TEK VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

Doctor in liet Romeinseli en He<lendaagscli Recht,

AAN DE HOOGESCHOOL TE LEYDEN,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS

Mr. J. T. BUYÖ,

Hoogleer&ar in de Rechtsgeleerdheid ,

op Zaterdag den 20sten Maart 1875, des namiddags te 8 uren

IK HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN DOOK

('ORNELIS HENDRIK BEELAERTN VAN BLO KLAS D,

GEBOREN TE ROTTERDAM.

GE HE. GIUNTA u'ALBANI. 1875.