Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Middelen aangewend of voorgeslagen tol keering en verzachting van oorlogsgevaar.

A. Griekenland en Rome.

Indien men na wil gaan, wanneer het denkbeeld van internationale arbitrage het eerst is ontstaan en in practijk gebracht, moet men tot de oudheid opklimmen. Zoodra de oude Grieksche stammen zich tot een eenigszin's geregeld statenleven vormden, vindt men reeds een tusschen een aantal hunner gesloten verbond tot wering en verzachting van het vuistrecht, het Amphictyonen-verbond geheeten , dat aan de Thei mopylae een eigen heiligdom bezat en later het opzicht had over den tempel te Delphi. Het verbond had ten doel, tusschen de vereenigde stammen zekere regelen van volkenrecht te handhaven, die echter meer een godsdienstig dan een politiek karakter droegen ( ), onderlinge geschillen tusschen de leden werden zooveel

(1) H. Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens. ed. eipz. 1865. I. : 13. — R. vos Mom., Geschichtliche Nachweisungcn über Bu"d®s" Gerichte in het Tübinger Zeitschrift fiir die gesaminte Staatswissenschaft, Jg. 1870, d. 1,

Sluiten