Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nigen staat in den Europeeschen ban te doen. Eindelijk , als laatste middel, zou men het contingent kunnen vaststellen, dat elke staat voor de executie deivonnissen zou moeten leveren; maar dit middel ware te vermijden, door aan het congres de bevoegdheid te geven, zijne vonnissen met de motieven zooveel mogelijk publiek te maken; een dergelijk beroep op de openbare meening zou z. i. voldoende zijn om de regeering van den veroordeelden staat tot gehoorzaamheid te brengen.

Het behoeft hier nauwelijks te worden herinnerd, hoe de bloedige oorlogen der fransche revolutie het bewijs leverden, dat deze ideale plannen nog allerminst voor toepassing vatbaar waren.

In 1795, kort na den vrede vanBasel, gaf een ander beroemd philosoof, Immanuel Kant, zijn « Entwurf zum ewigen Frieden » uit (')• Hij stelt zes preliminaire artikelen vast, nl.:

1. «Es soll kein Friedensschluss für einen solchen gelten, der mit einen geheimen Vorbehalt des Stoü's zu einem künftigen Kriege gemacht worden ist»; dit ware slechts een wapenstilstand beneden de waardigheid eener regeering.

2. « Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder gross , das gilt hier gleich viel) von einem andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können »; een staat is geen particu-

(1) Immanuel Kant's Siimmtliche Werke. Herausgegeben von K. Hosenkrsnz eu F. VV. Schuiert, Leipz. 1838. Bi VII. Erste Abtheiling, b. 229. Adolf ïkknuei.Enulko in zijne .Lücken im Vülkerrecht, Leipz. 1870,» geett in b. 4—14 een duidelijk overzicht van het ontwerp van Kant, en YVheaton, t. a. p. II. : 385.

Sluiten