Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als leden van ééne christelijke natie onder het bestuur der Voorzienigheid, in art. 3 worden de andere mogendheden uitgenoodigd tot dit verbond toe te treden.

Bij het tractaat van Aken van 15 Nov. 1818, toen t rankrijk weder als lid van de Europeesche volkenfamilie werd aangenomen, werden dezelfde beginselen van broederschap der volken uitgesproken en verklaard, dat die unie als eenig doel heeft het bewaren van den algemeenen vrede «fondé sur le respect religieux pour les engagements consignes dans les traités pour la totalité des droits qui en dérivent.» Op deze wijze meende men tot een staat van voortdurenden vrede te kunnen geraken, de vijf groote mogendheden zouden de orde en het recht handhaven, maar hoezeer ook gekant tegen de beginselen van de revolutie namen zij er juist dit van over, dat zij zich begonnen te mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van andere staten. Op de congressen van Carlsbad, Troppau, Lavbach en \ erona werden de zaken van Europa behandeld, en evenals de revolutieoorlogen overal de beginselen (Ier Fransche Republiek wilden verspreiden, zoo trachtte men door de interventiën in Italië en Spanje het monarchale beginsel te handhaven. Er ontstond een despotisme van de groote mogendheden, die een soort van internationale rechtbank vormden, waardoor aan de kleinere staten de wet werd gesteld, terwijl het eigenbelang spoedig de beginselen van christelijke liefde op den achtergrond schoof. (')

Lang duurde deze samenwerking der groote Mogend-

(1) Heffter, t. a. p. § 6. de Wal, Inleidiug tot het Eur. V. R., b. 183. karles Calvo, Le droit international the'orique et pratique. 2» éd. Paris 18(0 r. I. Introd. b. 64 v. Travers Twrss, The law of nations considereii as independent political eommunities I.ondon 1861. Part I) Peace j 214, 2X5,

Sluiten