Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT omtrent de toepassing van het afhaal-systeem bij een elftal Duitsclie spaarbanken.

i Aantal gevoerd Bedragen Gespaard

No. ■ Spaarbank te in waarin gespaard kan in het jaar Rente-vergoedin»- Kosten

inwoners. ^ wordcn. 1899. deelnemers.

| |

1 j Butzbach ! 4000 1865 i ™> °.20 Mk. af tot 148,000 Mk. 748 1 Jan. v/h. volgend 275 Mk

onbepaald bedrag jaar

2 ; Bockenheim ! 25000 1800 | 0,20, 0,50, 1, 2,3, 4, 148,033 . 1470 ' idem 1500

ö, G, 10, 15, 20 Mk. ' »

3 ! FrankfurtaM. 257500 1826 j Va, 1,2,3,4,5,6, 2,551,528 ,, 14254 idem 15 940

10, 15, 20 Mk. 1 "

4 | Frankfurt aM. j 28000 1884 0,20,0,50, 1,2, 5 Mk. 49,600 „ 1300 idem 800

n

Bornheim

5 Neu Isenburg 8000 1858 j °'20< °"'10- li 2, 88,015 „ j 680 het volg. kwartaal; 560

4 Mk. "

6 I Ludwigshaven 46000 1896 % 1,2,3,4,5,10 Mk. 23,000 „ 120 1 Jan. v/h. volgend 80

jaar

7 Mainz 80000 1893 %,1,2,3,4,5,10 Mk. 858,896 „ 6296 idem 7300 „

8 I Rendsburg I 16000 1845 van 0,20 Mk. af tot 148,364 „ 1857 het volg. kwartaal 600

onbepaald bedrag. n

9 i Schlesweg i 15000 1859 ™ 1 Mk. af tot on- 48,920 „ 560 idem 440

bepaald bedrag "

10 ! Glockau 24500 1895 'fc 1,2 Mk. — — v/h.volgend halfj. af -

11 Posen 68974 1897 0,25,0,50, 1, 2 Mk. — — idem —

33

Sluiten