Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Resultaten van het af haal-.systeem der M.ainzei* Sparkasse.

~ INLAGE. TERUGBETAALD N.iouw? 1"den' Aantal Verschuldigd

Up^ave Bijgeschreven toegetreden

Anno. j l>ü don aan- leden bedrag

over: Posten. Bedrag. Posten. Bedrag. rente. hot^d^nd , . . , - _ _ .

jaar. °P het ei,l(1 van "et boekjaar.

1893 6/maand. 116151 Mk. 287,378 6728 Mk. 167,261 .... 316 4387 Mk. 120,117

1894 12 „ 240018 „ 608,032 16703 „ 482,651 Mk. 2,456 201 4682 „ 247,954

1895 12 „ 250303 „ 646,662 17878 „ 535,934 „ 6,039 291 4923 364 721

1896 12 „ 264329 „ 694,922 18739 „ 595,234 „ 8,966 250 5263 I 473',375

1897 12 „ 278809 „ 740,208 19688 „ 649,671 „ 11,846 1 314 5485 „ 575,758

1898 12 „ 296564 „ 795,199 20039 „ 719,730 „ 15,037 I 343 5822 „ 606 264

1899 12 „ 317390 „ 858,896 20173 „ 791,634 ' „ 17,005 287 6296 „ 750,581

1900 12 „ 333490 „ 911,146 20820 „ 860,609 j , 19,407 ! 340 6501 „ 82o',475

1901 12 „ 343788 „ 954,905 20931 „ 900,016 „ 21,036 345 6718 „ 896,400

32

Gedurende 1893/1901 j Zijn in 2'440'842 Posten inge'egd Mk. 6,497,348,-

\ „ „ 161,699 „ terugbetaald . . . „ 5,702,740,—

Mk. 794,608,—

n „ is aan rente bijgeschreven „ 101,792,—

Op het eind van dit tijdvak was aan 6718 leden .~Mk! 896,400,— verschuldigd

Sluiten