Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beambte houdt het boekje in, scheurt van dit formulier deel c af, geeft dit aan den inlegger en ontvangt het geld. De beambte scheurt deel b af, legt dit in liet spaarbankboekje, behoudt het overblijvende deel a van het formulier voor zijn administratie en boekt daarna nummer en bedrag van het spaarbankboekje op een lijst.

Eiken middag komt een controleur van de bank aan de „Annahmestelle" de spaarbankboekjes met de daarin liggende strook van het formulier b, de lijst, en de totaal som der inlagen halen, aan het hoofdkantoor wordt de inlage in het correspondeerende rekening-courant en in het spaarbankboekje ingeschreven, den volgenden middag brengt de controleur de bijgeschreven boekjes aan de „Annahmestelle" terug en de spaarders kunnen onder afgifte van het stuk c van het formulier hun boekje daarna binnen 8 dagen aan de „Annahmestelle" terug bekomen.

Haalt de spaarder binnen 14 dagen zijn boekje niet af, dan moet de „Verwalter" der „Annahmestelle" dit doen toekomen aan het hoofdkantoor en alléén daar kan de spaarder dan tegen het hem gegeven re^u zijn eigendom terug krijgen.

Bezwaren er

tegen.

Bezwaren tegen dit systeem zijn:

lo. het uithanden geven van het spaarbankboekje;

2o. de noodzakelijke dubbele wandeling naar de

„Annahmestelle";

3o. de onmogelijkheid om terugbetaling te verkrijgen

aan de „Annahmestelle".

Schrijvers als Schachner verklaren, dat dit stelsel in Beijeren nog niet populair is geworden en aldaar de proef er mede genomen nog niet ten volle geslaagd is. Andere schrijvers als Lammers, Büiimert, Leiir,

Sluiten