Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan vrijelijk zeggen, dat de spaarzegels de Stuiverspaarbanken overal belangrijk hebben weggedrongen.

Als spaarwijze echter blijft de stuiverspaarbank als liet ware de leerschool voor de groote spaarbank en daarom van belang.

Fabrieksparen. ')

Fabriekspaarbanken zijn spaarinstellingen, welke beoogen bevordering van het sparen bij de fabriekarbeiders. De inrichting dezer fabriekspaarbanken biedt verscheidenheid. Men kan deze met het oog op het beheer in twee groepen verdeelen.

Soorten.

lo. De zelfstavdiqe fabriekspaarbank, welke hetzij

(loor den tabrikant alleen, hetzij met medewerking van enkele uit de arbeiders (Vertrauensman) wordt bestuurd en beheerd.

2o. De fabriekspaarbank, welke de spaarpenningen bij een bijzondere spaarbank doet storten en daarover aan deze het beheer laat; de fabriekspaarbank nadert daar meer een bijzonder soort „inleg-kantoor" van een spaarbank.

Al naar gelang het beheer der spaarpenningen op een dezer twee wijzen geschiedt, is dien overeenkomstig de organisatie ingericht.

Vrijwilliir.

Men kan ook naar een ander kenmerk deze spaarwijze

Spaardwang.

onderscheiden en wel in fabriekspaarbanken:

a. zonder spaardwang;

b. met spaardwang.

1) VK1. C. Roscher p. 44; C. Drape p. 40, 83; Böhmert p. 81; W. Schaefer (H.W.B.) p. 801; Fried. Krupp p. 11; Kummel p. 104; Lehr p. 794; Manteuffee p. 144; Lamers p. 29; Bodio p. 110; Sparkasse (Hannover) 1900 p. 499, 1902 p. 401: Fbèbe Orban p. 157; Post II p. 131.

Sluiten