Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Resumé omtrent de .spaarvormen en -wyzen bij de bijzondere bnitenlandsche spaarbanken.

Uit het hierboven medegedeelde vloeit voort, dat het sparen bij de bijzondere buitenlandsche spaarbanken geschiedt door middel van 3 spaarvormen en 3 spaar-

Spaarvormen.

wijzen.

lo. Spaarbankboekje.

2o. Spaarzegel.

3o. Aankoop van fondsen voor rekening van de inleggers.

Yan deze 3 spaarvormen is verreweg de belangrijkste: lo. Het spaarbankboekje omdat deze spaarvorm zeer afwisselende kenmerken vertoont. Immers het spaarbankboekje is:

a. op naam,

of aan toonder,

of op naam doch betaalbaar aan toonder ;

b. met of zonder bepaalde maximum-inlage;

c. met of zonder bepaald maximum-saldo te goed;

d. met onmiddellijke terugbetaling,

of met terugbetaling na inachtneming van een opzeggingstermijn,

of met een voorafbepaalden dag van terugbetaling ;

e. met recht van overboeking van het saldo te goed bij een andere zusterinstelling;

/. met toekenning van premiën boven de rente. Al welke bijzondere kenmerken voor een zéér gering deel in het belang of het gemak der bank, doch voor het grootste deel in het belang der spaarders zijn ontworpen, teneinde aan den spaarzin tegemoet te komen.

Sluiten