Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders geregeld; men treft daarbij de meest uiteenloopende termijnen aan, varieerende naar gelang van het bedrag, van enkele dagen tot 6 maanden toe, zoodat een samenstelling van een zoodanig kort overzicht te omvangrijk zou worden.

Rente.

De rente welke aan de inleggers wordt vergoed ver¬

toont eveneens verscheidenheid en varieert van 2,24 % tot 5 % toe, gelijk uit onderstaand overzicht blijkt:

RENTEVOET IN °/0. 1)

2.21 2.76 I 2.77 ! 2.88 | 3 3.2 3} 3§ 3.6 I 3§ | 4 5

1 I I 1 I j 1 | _ _

AANTAL SPAARBANKEN.

1 11185 3 6! 22 618 2

RENTEVOET IN °/0.

2 I 2 I 2.3 j 2J j 2 2 3 3] 2.64 I 3 I 3 3}

3 2J 1 2.4 3 2.76 4 3.6 3} 3 3£ j 4 4

AANTAL SPAARBANKEN,

3 11 3 1 1 2 117 2 1 RENTEVOET IN °/0.

, oi 2 2J 2 2} 2 2 3 2 2 Q3„

3.36 3} 264 24 3 9

2 J 3 2.64 3 3 2.4 3J 2 4 3-6 3f „ gi Q 4 3, o 4, 3 3 4.8

3 3ï 3 4 H 3 4 3J 3è 5

AANTAL SPAARBANKE N.

j | j j - - .

1 1 | 2 1 | 1 I 1 2 12 1 1 1

Te zamen . . . 176 spaarbanken. Aan schrijver dezes niet bekend van 96 „

272 spaarbanken.

1) liijeen verzameld uit Statuten en Reglementen van 106 spaarbanken.

G*

Sluiten