Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

banken naast deze nop reden van bestaan zouden hebben.

Daar, waar men zoo vaak, ook tlians nop zonder aanvoeren van argumenten de overbodigheid der bijzondere banken naast de R. P. S. B. hoort bepleiten, daar blijft opnieuw stellen der vraag: ,,hebben de bijzondere spaarbanken nog een reden van bestaan ?" belangrijk.

De bijzondere spaarbanken hebben naast de IJ. P. S. B. in Nederland niet alleen nog een reden van bestaan, doch kunnen, indien zij het voor hen liggend onontgonnen arbeidsveld overzien, en nauwkeurig willen opnemen, zich naast de Rijks-Postspaarbank krachtig ontwikkelen en wel omdat:

1°. Bij pezonde concurrentie tusschen bijzondere spaarbanken en de Nederlandsche Rijks-Postspaarbank zulks aan het publiek zal ten goede moeten komen en kunnen leiden tot verhooping van den spaarzin bij het Nederlandsche volk, 't welke trots den bij vele luitenlandsche schrijvers zoo hoog peroemden spaarzin der Nederlanders, vergeleken met het buitenland, lanp nop niet in deze op de hoopste trede der ladder staat.

2o. De bijzondere spaarbanken pemakkelijker en ■\luggcr met hare cliënteele de transactiën kunnen doen plaats vinden. Het gevolg hiervan is, dat (om van de inlagen nu eens niet te spreken) de terupbetalinpen snel, bijna even gemakkelijk als de inlagen kunnen plaats vinden. Ylugpe terupbetaling is in het belang van de spaarders; het wachten van enkele dagen op een tcrupbetalinp na het daartoe pedaan verzoek is bij de Xederlandsche Postspaarbank nu eenmaal niet te vermijden ; voor tot stand komen van alle transactiën is bijna steeds invullen van formulieren of correspondentie van en met het hoofdkantoor noodip. Bij de particuliere spaarbanken kan zulks langs eenvoudiger wep pesehie-

Sluiten