Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111.

UITBREIDING DER SPAARVORMEN EN SPAARWIJZEN IN NEDERLAND.

Indien men thans het medegedeelde omtrent de verschillende spaarvormen bij de buitenlandsche spaarbanken stelt naast de spaarvormen bij de Nederlandsche bijzondere spaarbanken in de voorgaande regelen beschreven, dan treft al dadelijk een groot verschil, omtrent de soorten van spaarbankboekjes, de spaarvorm bij uitnemendheid.

A erreweg de meeste banken in het buitenland onderscheiden flink de boekjes in twee rubrieken : of op naam; óf aan toonder.

Spaa rban k hoekj es op naam.

In Nederland daarentegen geven de meeste banken boekjes op naam uit, doch stellen deze ook betaalbaar

Aan toonder.

aan toonder; elke bank doet zulks weer in andere,

zorgvuldig gekozen bewoordingen, waarbij doel is, bij terugbetaling aan een niet-rechthebbeiule, tegenover den eigenaar van het boekje niet andermaal verplicht te

Op naam. Betaalbaar aan

toonder.

zijn tot betalen. De Nederlandsche bijzondere spaarbanken gaan daarbij, blijkens vele hunner statuten, van

de gedachte uit, dat elk eigenaar van een boekje zulks zorgvuldig hebbe te bewaren en doet hij zulks niet dan betalen zij aan den toonder, den wellicht niet-rechthebbende, (met of zonder eenig ernstig onderzoek) uit. En al behoort de uitbetaling van spaargelden bij boekjes

Sluiten