Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op naam aan den werkelijk rechthebbende nog tot een der onderwerpen, waarvoor ook in het buitenland nop peen onfeilbare oplossing is gevonden, toch is het m.i. in het belang van de spaarders wenschelijk, dat de banken zuiver onderscheid maken tusschen boekjes op naam èn aan toonder, en daarbij niet een tusschenvorm van boekjes op naam, doch betaalbaar aan toonder tevens erkennen. Immers een boekje op naam, doch betaalbaar aan toonder behoort tot het „genus" boekjes aan toonder, doch heeft het onware uiterlijk van een boekje op naam. Schijnbaar biedt het dus veiligheid, doch bij het in verkeerde handen geraken beantwoordt het in werkelijkheid niet aan die verwachtingen. Overweging verdient het om het bovenstaande: dat de spaarbanken of uitgeven boekjes op naam, of boekjes aan toonder, of nog beter beide, in welk laatst geval de inlegger bij het nemen van het boekje zelf tusschen deze beide spaarvormen naar verlangen of behoefte moet kunnen kiezen. Doch men voorzie dan ook de boekjes op naam met alle waarborgen waarmede men deze elders omkleedt en wel: men vrage den inlegger bij zijn eerste inlage, behalve naam, voornaam en woonplaats; zijn geboorte-datum en jaar ; den familienaam en voornaam van zijn moeder ; men late hem een eenvoudig wachtwoord (password, losungswort) kiezen en noteert dit olies (en daarbij bovendien zoo mogelijk nog een sprekend lichamelijk kenteeken), en laat hem zijn handteekening *) deponeeren.

Verschijnt daarna de eigenaar, ten einde terugbetaling te erlangen dan heeft de beambte behalve de juiste

1) Het kaartsysteem wordt hiertoe bij de spaarbanken in Amerika voor de verifieering der handteekening gebruikt.

Sluiten