Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geest, hoewel plotseling toch verborgen bleef. Maar het juiste oogenblik zelf, en t oogenblik waarop men er zich van bewust werd, zijn twee verschillende dingen. De wetenschap zegt niets aangaande dat oogenblik van bewust worden. Deed zij het, dan zou zij waarschijnlijk zeggen, dat dit zelden het oogenblik zelf was — evenmin als in 't natuurlijke leven t moment van aanraking en 't zich bewust worden er van samenvallen, 't Oogenblik van geboorte in de natuurlijke wereld is geen oogenblik van zelfbewustzijn — wij weten eerst veel later, dat wij werden geboren. Toch zijn er nienschen geweest, voor wie de oorsprong van het nieuwe leven, wat zijn tijd van ontstaan betrof, geen moeite baarde. Tot I aulus bijv. is Christus gekomen op een bepaald tijdstip, dat men de grootste nauwkeurigheid kan worden aangegeven.

Ln dit is zeker, in theorie althans, de normale oorsprong /an het leven, overeenkomstig de beginselen van de biologie. De lijn tusschen leven en dood getrokken, is zeer scherp. Wanneer de doode atomen van koolstof, waterstof, zuurstof, nitrogenium met leven in aanraking komen, is de vorming van het organisme eerst zeer langzaam. Het bezit nieuwe functies. Het heeft weinig schoonheid. Groei is 't werk van den tijd. Maar niet alzoo het leven. Dat komt in een oogenblik. Op t eene oogenblik was het dood, in het volgende leefde het. Dit is bekeering, de „overgang," zooals de bijbel het noemt, „uit den dood tot het leven." Zij, die aan elkanders zijde hebben gestaan, in het plechtig oogenblik, waarin die overgang plaats had, ondervonden soms een gewaarwording die in woorden niet kan worden uitgedrukt — iets, als het plotseling afvallen van een keten, als het ontwaken uit een droom.

Sluiten