Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERWORDING.

/f Hoe zullen wij ontkomen, indien wij op zoo groot een zaligheid geen acht geven? — Brief aan de Hebreen.

Als mogelijke gevallen hebben wij of evenwicht, of uitputting, of verwording. — E. Ray Lankester.

In een van zijn bekendste werken vestigt de heer Darwin de aandacht op een feit, dat gevoegelijk aldus zou kunnen voorgesteld worden: vooronderstel, dat een liefhebber van vogels een vlucht duiven bijeen brengt, die zich kenmerkt door de vele sierlijkheden van haar ras. Er zijn allerlei soorten onder, van allerlei kleurschakeeringen, en van allerlei in 't oog vallende verscheidenheden. Hij neemt ze meê naar een onbewoond eiland, en laat ze in 't wild vliegen in de wouden. Hier stichten zij een kolonie, en na verloop van eenige jaren komt de eigenaar terug op die plaats. Hij zal ontdekken, dat er in dien tusschentijd een merkwaardige verandering heeft plaats gegrepen. De vogels, of liever hun afstammelingen, hebben allen dezelfde kleur bekomen. De zwarte, de witte en de donkerroode, de gestreepte, de gespikkelde en de met een kraag prijkende — allen zijn nu veranderd in één donkere, leiachtig-blauwe soort. En op de vleugels van elke duif ziet men dezelfde zwarte streep, en onder aan den buik zijn allen wit; want alle verscheidenheid, al die fraaie kleuren, al die bevalligheid van vormen van voorheen, is geheel en al geweken. Die verbeteringen waren het resultaat van zorg en van verpleging, van het tam maken, van beschaving ; en nu die invloeden ophielden zich te doen gelden, doen de vogels zelve het verleden te niet, en verliezen wat zij ge-

Sluiten