Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DOOD.

Het bedenken des vleesches is de dood.

Paultjs.

Ik verwonder mij niet over hetgeen de menschen lijden, maar dikwijls verwonder ik mij over hetgeen zij verliezen.

Ruskin.

„De dood", schreef Faber, „is een onbekend land, een ongeordende wetenschap." De dichtkunst nadert den dood slechts, om er een oogenblik boven te zweven, en vol afschuw weg te ijlen. De geschiedenis kent hem slechts als een algemeen verschijnsel. De wijsbegeerte treft hem aan te midden der verborgenheden van het zijn, de eene groote verborgenheid van niet te zijn. Alles wat men bericht van dit vreeselijk onderwerp kenmerkt zich door een wezenlijke onbepaaldheid, en iedere weg, die er henen leidt, is gehuld in

ondoordringbare schaduwen.

Maar de nieuwere Biologie heeft het zich ook tot taak gesteld haar weg te banen tot in dit stille land, en eindelijk kan aan de wereld een wetenschappelijke beschouwing van den dood worden aangeboden. Wij bedoelen niet, dat aan de oude opvatting veel is toegevoegd, of veel ervan is afgenomen. Wat hij eigenlijk is, die gewisse dood met zijn ongewisse kansen, wij weten het even weinig als te voren. Maar wij kunnen juister omschrijven, en een nauwkeuriger zin vastknoopen aan dit zoo ernstig symbool.

't Belang van het onderzoek is hier gelegen in het feit. dat de dood een dier verschijnselen in de natuur is, welke in de geestelijke wereld een algemeen erkend equivalent hebben. De groote beteekenis, die de openbaring aan dit woord

Sluiten