Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OMGEVING.

Gij zijt volmaakt in Hem.

Paulus.

Welk een hoeveelheid kracht een organisme onder welken vorm ook betoonen moge te bezitten, het is het correlaat en equivalent van een kracht, die er van buiten in was opgenomen.

Herbf.rt Spencer.

Zij, die met aandacht levensbeschrijvingen gelezen hebben, zullen hebben opgemerkt, dat in alle goed geschreven biografien in de eerste hoofdstukken de aandacht op twee punten gevestigd wordt. Wij worden eerst de familie binnengeleid, waartoe hij behoorde, wiens leven men gaat verhalen. De grootouders, ja zelfs de nog verderaf staande voorouders worden in weinige trekken geschetst en hetgeen hen kenmerkte wordt duidelijk in het licht gesteld. Dan worden de ouders nauwkeurig gefotografeerd. Hun voorkomen en aard, hun karakter, hun humeur, hun verstandelijke vermogens worden kritisch ontleed voor ons geplaatst. En eindelijk noodigt men ons uit op te merken, hoeveel zoo wel de vader als de moeder van hun bijzonderen aard op hun spruit hebben overgebracht. Hoe getrouw de ouderlijke trekken in hun kind werden teruggevonden, hoe geheimzinnig hun lichamelijke en geestelijke eigenaardigheden zich ondereen hebben vermengd, en hoe onverwacht en toch hoe volmaakt natuurlijk de alzoo ontstane verbinding is — dit alles wordt met de grootste zorg nagespeurd, totdat wij eindelijk het ons klaar kunnen voorstellen, hoe weinig wij hier een onafhankelijk op zich zelf staand wezen, en in hoe sterke mate wij hier

Sluiten