Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKVORMIGHEID AAN HET TYPE

Totdat Christus in u een gestalte verkrijgt.

Paulus.

Het ééne doel, waarnaar, bij alle levende wezens, de vormende kracht blijft streven — het ééne plan. dat de Archaeus van de oude bespiegelende wijsgeeren tracht uit te werken, schijnt hierin te bestaan, dat de nakomeling gelijk wordt gemaakt aan de ouders, 't Is de eerste groote wet der reproductie, dat de nakomeling er op uit is zijn vader of ouders meer gelijkvormig te worden dan iets anders.

Huxley.

Indien men een plantkundige vraagt, welk onderscheid er is tusschen een eik, een palmboom en leverkruid, zal hij verklaren, dat zij van elkander zijn gescheiden door de breedste grenslijn der klassificatie, welke men kent. Afgezien nog van de uitwendige verscheidenheden in grootte en vorm, het verschil in bloem en vrucht, de eigenaardigheden van bladeren en takken, ziet hij in hun algemeene samenstelling typen van bouw, even verschillend als de normaansche, de gothische en egyptische. Maar indien de eerste jonge kiemen van deze drie gewassen hem voorgezet worden, en hij hun verschil moet aanwijzen, vindt hij dit onmogelijk. Hij weet zelfs niet, welke kiem van 't eene en welke van 't andere gewas is. Onderzocht met het scherpste microscoop, vindt men niets, dat in dezen licht verschaft; ontleed door de scheikundige met al de hulpmiddelen van zijn laboratorium, wordt het geheim niet onthuld.

Dezelfde proef kan worden genomen met het embryo van dieren. Neem het eibeginsel van den worm, den arend, den

Sluiten