Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

parasitisme

Werkt uw zelfs zaligheid.

Paulus.

y Wees r»et langer een chaos njaar een wereld, of althans een kleine wereld. Breng voort, breng voort! Al ware 't slechts het onaanzienlijkste, oneindig kleine deel van een product; brengt het voort, in Gods naam.

Carlyle.

Uit ons onderzoek naar de gewoonten en organisatie van de familie dei hemiiet-krabben hebben wij alreeds eenig inzicht verkregen in den aard en de uitwerkselen van liet parasitisme. Maar de hermiet-krab is (laat ons dit nogmaals herinneren) geen parasiet in den vollen zin des woords. En voordat wij het algemeen beginsel verder toepassen, moeten wij eerst een geval van volslagen parasitisme kortelijk waarnemen.

W ij behoeven niet ver te zoeken. Binnen in het lichaam van de hermiet-krab vindt men dikwerf een klein organisme, dat door een vergrootglas bezien, gelijkt op een witte boon. Aan de eene zijde hangt een bundel vezelachtige draadjes, waarvan de uiteinden door uiterst fijne vliezen uitloopen in de levende weefsels van de krab. Dit eenvoudig organisme is bij de naturalisten bekend onder den naam van Sacculina, en ofschoon t een volwassen dier is, bestaat het uit niet meer deelen dan de zooeven genoemde. Geen spoor van geraamte ontdekt men in dit haast-vormelooze en toch alles behalve onbezielde schepsel; het mist beenen, oogen, mond, keel,, maag, en heeft uit- noch inwendige organen. Deze Sacculina is een type van een parasiet. Door middel van

Sluiten