Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het^ dier brengt voortaan zijn leven door als een parasiet.

Een der gronden, waarop het voor den zoöloog vast staat dat de Sacculina een ontaard type is, bestaat hierin, dat in' bijna alle andere exemplaren van dieren, die hun leven aanvangen in den Nauplius-vorm — en daar zijn er verscheidene de Xauplius zich ontwikkelt van hooger tot hooger trap, en eindelijk komt tot de hooge volmaaktheid, welke wij zien ten toon spreiden door de garnaal, kreeft, krab, en andere schaaldieren. Maar in plaats van de omstandigheden tot zijn voordeel te gebruiken, heeft de Nauplius, op een zeker punt gekomen, zich omgewend. Hij deinsde terug voor den strijd om te bestaan, en terwijl hij vermoedelijk bij zijn gastheer slechts beschutting zocht, kwam hij er ook toe hem zijn voedsel te vragen ; en zoo vervallende van kwaad tot erger, werd hij eindelijk een volslagen afhankelijke.

In de oogen der natuur was dit een tweeledige misdaad. Allereerst was het een vergrijp tegen de evolutie, en in de tweede plaats, (wat practisch eigenlijk hetzelfde is) een ontduiken van de groote wet van den arbeid. De wraak der natuur was daarom noodzakelijk. Zij moest de Sacculina straffen voor haar wets-overtreding, en de straf, overeenkomstig de opmerkelijke maar zonderlinge wijs waarop de natuur" gewoonlijk straft, werd afgemeten door natuurlijke processen, die binnen de eigen organisatie worden voltrokken. Haar straf bestaat eenvoudig hierin, dat zij de Sacculina bleef terwijl zij een schaaldier had kunnen worden. In plaats van een vrij en onafhankelijk organisme te zijn, van hooger ranovnj in zijn beweging, vol levende kracht, ontaardde zij ili een trage, haast vormelooze zak, bestemd tot voortdurende gevangenschap, en gedoemd tot een levenden dood. Alle nieuwe voorwaarden, waaraan een dier wordt onderworpen, en welke zijn voedsel en veiligheid gemakkelijk verkrijgbaar maken, schijnen in den regel te leiden tot ontaarding; evenals een werkzaam, gezond man somtijds ontaardt wanneer hij plotseling in 't bezit komt van een groot vermogen of gelijk Rome ontaardde - toen het al de rijken der oude wereld had overwonnen. De gewoonte van het parasitisme werkt kennelijk in dezer voege op het dierlijk organisme. Laat het parasieten-leven eenmaal zeker zijn van voedsel en

Sluiten