Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

redelijk en die welke ongerijmd zijn met betrekking tot eene zaak, die iedereen belang inboezemt en samenhangt met wat ik erover in een ander hoofdstuk schreef — het vraagstuk om de toekomst te voorspellen.

Handwaarzeggerij en astrologie zijn slechts twee der methoden, die van tijd tot tijd in de wereldgeschiedenis tot dat doeleinde gebruikt zijn. De meeste mijner lezers zullen verwonderd zijn over de lengte van de lijst, zelfs indien ik hen slechts een onvolkomen blik gun op sommige der systemen, die in de Oudheid en in de Middeleeuwen gebruikt werden, om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Wij kunnen lezen over waarzeggerij uit lijnen, uit rook, door middel van een zeef, uit den Bijbel (Kabbala), van pijlenwichelarij, waterwaarzeggerij, waarzeggerij uit vuur, uit staafjes en uit nog vele andere dingen, om niet te spreken van onze meer moderne waarzeggerij uit de kaart en uit de hand. Dit waren alle manieren van de kunst der voorspelling, die de schreeuwers der negentiende eeuw uitmaakten voor enkel leugen en bedrog, zonder eenig acht te slaan op de feiten, die in vele gevallen even echt en bekrachtigd zijn, als die van geschiedenis of aardrijkskunde. Zij werden alle in de ban gedaan overeenkomstig de uitspraak van "den Dwaas' in eene anecdote, die ik in een later hoofdstuk zal vertellen, als gebeurtenissen, "die tegenstrijdig zijn met de bekende wetten der Natuur.' Het meer van verstand getuigende standpunt is, dat wanneer gebeurtenissen door goede getuigenissen als werkelijk gebeurd zijn erkend, en dat wanneer ze in strijd schijnen met de eene of andere wet. die wij denken te begrijpen, er de eene of andere verborgen factor in het samenstel der omstandigheden moet voorkomen, die hare beteekenis deed veranderen. Ik zal een voorbeeld aanhalen uit de getuigenis van den eersten Lord Lytton, die zooals ieder weet, die eenigszins op de hoogte is van de geschiedenis van het moderne occultisme, een zeer ernstig onderzoeker van de Geheimen der Natuur was.

Het systeem van voorspellen waarvan Lord Lytton voornamelijk gebruik maakte, was de eerste van de hierboven opgegeven lijst nl. het voorspellen uit lijnen. Het zou te lang duren, om de practische regelen der kunst te beschrijven, die, zooals de naam aanduidt, in verband moet staan met de beweging der aarde; maar de "figuur", die getrokken wordt om een gegeven vraag,

Sluiten