Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het staaldraad bijzondere eigenschappen, die onzichtbaar en in de hoogste mate onmeetbaar zijn en die toch in staat zijn om een effect teweeg te brengen, even bijzonder als de nienschelijke stem. Het geheele toestel is, zooals ik reeds zeide, een nieuw soort fonograaf. Dit doet mij denken aan 't gezegde dat van een eminent geleerd man afkomstig moet zijn, in den tijd toen de eerste Edison fonograaf voor t eerst uitkwam: "Wat een geluk voor de wereld, dat Edison geen wetenschapsmensch is; want in dat geval zou hij geweten hebben, dat de fonograaf onmogelijk was en zou hij haar nooit hebben uitgevonden!"

Deze kwinkslag treft aan twee kanten doel, en niet 't minst tegenover het dogmatische van de geijkte wetenschap, die alles voor onmogelijk uitkrijt wat buiten de grens valt van de bereikte kennis op een gegeven oogenblik.

Een voordeel van de telegrafoon is, dat hoewel de gemagnetiseerde gedeelten van het staaldraad langen tijd magnetisch

blijven, zij toch met het grootste gemak vernietigd kunnen worden,

door eenvoudig het staaldraad onder een permanente magneet te houden. Draai de permanente magneet om en laat de klos eens er onder afwinden en uw heele instrument is weer schoon en geschikt om een nieuw gesprek op te nemen. Of, zooals 't in een kookboek luidt "tweede manier:"

Inplaats van staaldraad om een klos neemt ge een stalen riem zonder einde over katrollen. Stel u voor, dat wij bezig zijn met het bovenste deel van de riem, en dat deze van rechts naar links loopt. Aan de uiterste rechterzijde plaatst ge een permanente magneet, zoodat, wanneer de band hieronder doorgaat alle voorafgaande opteekeningen weggewischt worden. Daarna verbindt ge de magneet met de spreekbuis eener telefoon. Hierdoor worden nieuwe indrukken op den band teweeggebracht! Daarna verbindt ge de magneet met den ontvanger van de

telefoon. Deze ontvangt de boodschap maar en dit

is het nieuwe en het wonderbaarlijke van de uitvinding, — daarna kunt ge een anderen en daarop weer een anderen ontvanger aanschakelen, zoodat dezelfde tijding tegelijkertijd door een half dozijn verschillende hoorders op verschillende plaatsen kan worden vernomen.

En telkens opnieuw wordt de stalen riem zonder einde van alle voorafgaande indrukken ontdaan, als hij onder de perma-

Sluiten