Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gejaagd in armoede en onbekendheid en hij eindigde zijn dagen met het kosteloos genezen van arme menschen in Zwitserland. Toen begonnen zijn volgelingen boeken te schrijven (ik heb planken vol hiervan) en gaven hun eigen ervaring en getuigenis, maar de gewone dokters vochten harder dan ooit om de wereld te overtuigen, dat mesmerisme bedrog was, en dat, wanneer menschen er door genezen waren, dit maar hallucinatie was, of zoo niet, „zooveel te erger voor de feiten".

Dr. Elliotson, een geneesheer in dit land, met een goede praktijk, maakte een opvallende uitzondering Hij hoorde van de werkelijkheid van mesmerische genezingen en bracht ze onder zijn leiding tot stand in een hospitaal in het Noorden van Londen, In dien tijd werd het bevestigd dat mesmerisme somtijds de patiënten ongevoelig kon maken voor de pijn van heelkundige operaties. Dit was vóór de dagen der chloroform, toen iedere operatiekamer een martelkamer was. In Dr. Elliotson's hospitaal werden de grootste operaties uitgevoerd, zonder dat de patiënten pijn leden. In een vermaard geval, waarbij een man een been afgezet was in tegenwoordigheid van talrijke getuigen zonder eenig lijden van zijn kant, werd deze daad tot het onderwerp gemaakt van een ernstige mededeeiing aan de Genees- en Heelkundige Vereeniging, en de leden van die vereeniging waren woedend. Zij besloten tot de gevolgtrekking, dat de heele geschiedenis valsch moest zijn, omdat het in tegenstelling met de bekende wetten van de Natuur was, en dat, zelfs wanneer het waar was, het een beleedigen van de Voorzienigheid zou zijn, die pijn als metgezel van heelkundige operaties ingesteld had! Ik ben niet aan het verdichten. Deze uitspraak werd inderdaad gedaan door een lichaam van doktoren in het midden van de negentiende eeuw.

Elliotson ging als dokter te gronde en het inzicht van de Genees- en Heelkundige Vereeniging zegevierde voor een tijd. Onderwijl als Dr. Esdaille, in Calcutta, aan het hoofd van het voornaamste hospitaal aldaar, over mesmerische genezingen, en van meening zijnde, dat er wel sommige dingen in hemel en op aarde konden zijn, die nog niet bekend waren aan de Geneesen Heelkundige Vereeniging, trachtte hij proefnemingen te doen. De uitkomsten verbaasden hem, Hij bracht buitengewone genezingen tot stand met mesmerische middelen en was er in even-

Sluiten