Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Séance mee, pakte ze in het donker uit h.vm

tas aan één hoek vast, pakte ze weer iT'b al V™ en ontwikkelde ze od de bracht ze naar huis

digheden kwanten er gezichten oTdT Pi'"", de2e °mS,a"zamen met een hoevrelhpiH k- ^ P'aten te voorschijn te

kens, die de re « a " 'pStdlL"

waren in alle gevallen ™hh maar de Se^hten

gevallen als die van overleden vrienden Ik hTb^ ~

afdrukken van deze hniff.™ ' verzameling

schrijf en zTzijl een ultdaC"6 "egatieVen ^ terWij' * tische menschen de bekend? » ^ onwetende materialisMaar terzelfder tijd zijn het feit 6 ^ ^ d6 Natuur" n°emen. op Charing Cross en menscheWil eVengoed als Ne|son's Zuil zijn, zijn verpMcht hminp • ft wezens die voor rede vatbaar dienovereenkomstig te herzien.2'0' ^ ^ Wetten der Natuur

zijn," gZé^-kdedfeeevlTm!]nt0n^u^ V6rkregen

lezer een aanwijzing te geven tot hnt'h h°°P 'k den

ces. Er in werkelijkheid begnp zelfs van dat P«>-

is in de geestenphoto<rnfie ' ^C'nig' d3t waarliïk geheimzinnig genaamd S™émakenL71 Tf"' ^ he' hM«

bare in de sterrekunde frenlmt '° waardoor het onzicht-

een 't welk alleen inzooverre bigrepen zo^moet^ iS "

iemand die de ^eestprmiwo c ö moeten worden door

gezet kan woXa^er ntefw bZnr'TlM °P ^ belangrijk genoe°- en heeft nnc ï re"de. Het is op zichzelf

ke.e verschijnselen van de hemelen" d verstre*£t »<^"de enverkregen konden worden. ' 'C °P See" anclere manier

Indien gij bij voorbeeld met het hirwQ beeld de Pleiaden ^enaamri i,-i ^ °0g naar het sterren-

Indien gij met een felescnnn i!-ii Z.!Ct gij' een aantal sterrengij ook in ieder geval ziet pü 'J • Ziet gij er meer5 maar. hoeveel Neem „„ een pSg e v^ „"d X -T"* g"

lichting en dan zal de rZt ■ ? , 6iaden met een kor,e beals de telescoop maar hnp ia ' ?ezelfde uitkom^ aa"toonen

beeld richt, zooveel te meer"^ g- ^ Camera °P llet sterrente meer zal z.j zien. Dat wil zeggen, het

Sluiten