Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden met behulp van de wichelroede is niet geschikt omvertrouwen in te boezenen aan den onwetenden toeschouwer. De waterontdekker wapent zich met een gebogen hazelaartak of stok in een V-vorm, met een eind boven den top uitstekend een soort van tweetandige vork — en loopt, met een eind in iedere hand, met de punt van de V recht voor zich uit stekend langzaam langs den grond waar onderzocht moet worden of hij misschien eenige verborgen bron bevat. Plotseling voelt hij een aandrang in den stok om naar boven te wijzen Al wat de toeschouwer ziet is, dat hij den stok ophaalt en wanneer de Dowser verklaart, dat de stok uit zichzelf zich oprichtte zonder eenige wilskracht van zijn kant, dan zegt diezelfde toeschouwer, indien hij van de domme of „G. M." soort is: „Natuurlijk liegt de Dowser". Maar de man, die wil weten waar hij zijn put moet graven, handelt volgens het gegeven advies en vindt altijd water op de plaats, waar de wichelroede (in bevoegde handen) zijn tegenwoordigheid aangewezen heeft. De geoloog glimlacht in zijn hooge wijsheid. Gij krijgt water, zegt hij, door te boren in een waterhoudende laag. Indien gij het krijgt door een put te graven op eenige aangegeven plaats, dan zoudt gij het evengoed krijgen door ergens anders in de buurt te boren. Maar de Dowser zegt: „Gij zult het hier krijgen," en dan twintig yards verder gaande, zegt hij: ,,Hier zult gij het niet krijgen"— en de proefneming bewijst, dat hij gelijk heeft, in weerwil van den geoloog.

Zeer veel van Professor Barreth's 140 gevallen helderen ditzelfde punt op. Het is natuurlijk door den omvang van zulk een proeve als deze onmogelijk om er mede in bijzonderheden te treden. Het verslag, dat voor mij ligt, is een dichtineengedrukt boekdeel van 280 bladzijden, en ieder die mijn korte samenvatting van zijn inhoud wil onderzoeken, kan het voor zichzelf koopen. Er worden gevallen vermeld waarbij de wijsheid van den geoloog en het instinct van den waterontdekker tegen elkaar in putten gegraven hebben. De waterontdekker zeide: „Hier zult gij water krijgen!" De geoloog zeide: „Ik weet niet of gij het al of niet zult krijgen, maar als gij het krijgt, dan zult gij het evengoed ergens anders krijgen binnen een straal van twintig of dertig yards." De arme Dowser heeft binnen dien straal plaatsen aangewezen waar geen water verkregen zou worden. Op beide

Sluiten