Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zullen waarschijnlijk wat nader tot een verklaring van de wichelroede komen als wij het ouderwetsche verschijnsel in rekening brengen, dat „tafeldans" genoemd werd, voordat die elementaire tak van bovennatuurlijke proefneming ontwikkelde in spiritualisme. Men bevond somtijds wanneer drie of vier personen rond een kale tafel zaten met hunne handen er bovenop, dat zij heen en weer bewoog of ronddraaide, hoewel geen der tegenwoordigen een poets speelde of duwde. Iedere persoon kon in zoo'n geval weten, dat hij er zich eerlijk van onthield, maar hij was zelden in staat zeker te zijn van de eerlijkheid van de anderen. De behoudende „scepticus" zwoer dat iemand geduwd moest hebben en Faraday dacht zelfs, dat hij de zaak uitgemaakt had door een apparaat samen te stellen om duwen te ontdekken ; maar de tafels — onverschillig voor den last dien zij de Koninklijke Vereeniging bezorgden — wilden somtijds bewegen als niemand hen zelfs aanraakte, nog minder duwde, en toen schonken de orthodoxe toeschouwers geen attentie meer aan het vraagstuk. Zij waren beleedigd.

Voor de deelnemers zelf aan den tafeldans, die geleidelijk spiritualisten werden, werd evenwel de oorzaak, die aan het werk was gedeeltelijk verstaanbaar. Er. werd iets van het „medium"— wie hij of zij mocht zijn — afgenomen, dat een onzichtbaar wezen of wezens in staat stelde een invloed aan te wenden op stoffelijke voorwerpen. De tafels dansten niet „uit zichzelven." Zij werden door kracht van de een of andere soort bewogen, maar het was niet de spierkracht van de rondzittende personen uitgezonderd in gevallen van bedrog of wanneer onwijzen onder de zittenden het vermakelijk vonden poetsen te spelen. Uit dit kleine begin verrezen alle physische verschijnselen van spiritualisme. De betrokken onzichtbare wezens werden meer en meer in staat verwonderlijke gevolgen te voorschijn te brengen en het louter bewegen van zware voorwerpen, zonder de aanraking van eenige menschelijke handen, werd het kinderspel van hun streven. Het zal nog moeilijk blijven iedere bijzonderheid van het proces te begrijpen, maar het is eveneens moeilijk iedere bijzonderheid van het proces te begrijpen als wij een kaars aansteken. Is de chemische werking, die in de pit plaats vindt de oorzaak van de verbranding? Een aantal verborgenheden ligt verder op den

Sluiten