Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Occulte Krachten.

Het is van buitengewoon belang voor iemand, die een helder inzicht wenscht te verkrijgen in de veelsoortige onderwerpen die ik behandeld heb, om een scherp onderscheid te maken tusschen occulte vermogens en occulte krachten. In het bijzonder is dit noodzakelijk als wij spreken over spiritualistisch mediumschap. Men hoort dikwijls dat menschen het gezegde „een krachtig medium" gebruiken ten opzichte van iemand in wiens tegenwoordigheid groote en opmerkenswaardige verschijnselen plaats vinden. Om rechtvaardig tegenover de mediums zelf te zijn, moet gezegd worden dat zij zelf zelden in het gebruik van zulk een verkeerde taal vervallen, want zij leggen altijd nadruk op de theorie dat alle verschijnselen te voorschijn gebracht worden door de „kracht" van de geesten, terwijl zij zelf geheel en al lijdelijk in de zaak zijn. In verband met mesmerisme, evenwel, is het geen verkeerde uitdrukking om te spreken van een krachtig mesmeriseur, omdat er een bijna oneindige rij van mogelijkheid in die richting is en omdat de uitkomsten van mesmerisme, indien het echt is, te voorschijn gebracht worden door een kracht, voortkomende van den mesmeriseur. Maar negen van de tien keeren of in een veel grootere verhouding, wanneer menschen spreken over een krachtig mesmeriseur, verwarren zij het aandeel in de uitkomst veroorzaakt door zijn kracht, met dat veroorzaakt door de gevoeligheid van zijn patiënt. De waarheid is dat zeer weinig moderne mesmeriseurs van de soort die men in het algemeen het meest op de wereld ontmoet, eenige kracht bezitten, waard om van te spreken. Zij mogen allen eenig spoor van zulk een kracht hebben maar de rest hangt af van de verschillende graden van gevoeligheid der menschen, waarop zij hun praktijk uitoefenen.

Het onderscheid is zeer duidelijk wanneer het eenmaal begrepen wordt. Overeenkomsten in het gewone leven maken het duidelijk. Gezicht en gehoor zijn bepaald vermogens, geen krachten ; spierkracht is een kracht, geen vermogen. Een weinig achter de schermen gaande, het bewustzijn dat door de zintuigen van gezicht en gehoor beïndrukt wordt, is een vermogen : de wil die

Sluiten