Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit het lichaam hoewel physiologen zeer nauwkeurig enkele stoffelijke veranderingen ontdekt hebben die, hiermede samengaand, in de hersenen plaats hebben, en zich onjuist verbeeld hebben dat deze veranderingen den slaap uitmaken. Het zal gemakkelijk zijn hier een technischen term te gebruiken, en onze aandacht te concentreeren op het voertuig van bewustzijn dat het omschrijft, daarom zullen wij over dat, waarin het bewustzijn van ieder menschelijk wezen in den slaap „uit het lichaam" overgaat, spreken als „het astrale lichaam."

Men kan vragen hoe het komt dat wij ons niet allen onze uitstapjes in het astrale lichaam herrinneren, zooals enkele weinige begaafde menschen schijnen te doen. De occultist wordt door deze vraag volstrekt niet meer in verlegenheid gebracht, dan de gymnast in het nauw gebracht zou zijn indien hem gevraagd werd, waarom de ééne mensch hand over hand tegen een touw op kan klimmen, terwijl een ander op die manier nauwlijks zijn gewicht kan dragen. De spieren van den een zijn beter ontwikkeld dan die van den ander. De hoogere voertuigen van den mensch zijn het voortbrengsel van ontwikkeling evenals de stoffelijke vorm en zij hebben een veel langzamer groei. Het ras is er vooralsnog zeer ver van af volmaaktheid' van vorm bereikt te hebben, zelfs op het stoffelijk gebied — hoewel het grondplan van den volmaakten stoffelijken vorm in dezen tijd tamelijk goed geschetst is — maar de hoogere voertuigen zijn nog lang zoo ver gevorderd niet, behalve in enkele gevallen (enkele, dat is te zeggen, met betrekking tot de ontzaglijke bevolking van de aarde), ledereen die de zaak begrijpt kan zeer veel doen om haar groei te bevorderen — inderdaad, het zou nauwlijks een overdrijving zijn te zeggen dat zij alleen kan groeien wanneer men de zaak begrijpt en zichzelf er op toelegt de ontwikkelingswet te helpen — maar voor het oogenblik, zoover als het ras nu ontwikkeld is, is het astrale lichaam niet veel meer geschikt om gebruik te maken van en te werken met de vermogens van de sfeer der Natuur waarin het bestaat, dan het stoffelijk lichaam van een zuigeling in staat zou zijn gebruik te maken van de toestellen van den gymnast.

Op den een of anderen trap van al dergelijk onderzoek zal men zeker zijn te voelen dat dit alles zeer onbillijk is ten op-

Sluiten