Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft door handeling in voorgaande leven en dit is de wijze waarop de wet van reïncarnatie, met haar verheven tweelingswet, die de omstandigheden van iedere nieuwe incarnatie bepaalt — de wet van Karma, zooals zij technisch genoemd wordt — voorziet in de volmaakt billijke behandeling, op den langen duur, van ieder lid van de menschelijke familie.

De plaats van de ziel in het leven telkens als zij weer op aarde verschijnt, haar lichamelijke gezondheid, het geluk of ongelijk dat zij in haar betrekking tot andere geïncarneerde zielen ontmoet, zijn allen uitkomsten van haar Karma of handeling in het laatste of andere vroegere levens. En men bedenke altijd dat de verschillende zielen alle denkbaar verschillende ouderdommen vertoonen. Sommigen van hen rondom ons, als wij door een Londensche straat wandelen, zijn hun loopbaan als menschelijke wezens millioenen jaren voor anderen begonnen; en voor het oog van den occultist zijn de groote massa's der armere bevolking— met een zeer klein percentage van uitzonderingen, veroorzaakt door bijzonder Karma — de jongere leden van de menschelijke familie, tijdelijk het ruwere werk doende. Wij zijn allen door denzelfden molen gegaan in verleden eeuwen, zelfs indien wij bevorderd zijn tot andere soorten van werk in het tegenwoordige leven en voor allen die eerlijk en moedig dat werk doen, wat het ook zij, dat hen dezen keer door de wet der Natuur gegeven wordt, is bevordering even zeker in de toekomst als de groei van een gezonde zaailing tot een plant.

Een ander punt van onmetelijk belang dat bedacht moet worden is dat op den langen duur de ziel een gelijke ondervinding heeft van beide geslachten. Ingewikkeldheden van de wet, waarop het onmogelijk is hier in te gaan, bepalen in ieder geval ais zij een nieuw leven zal beginnen, of dat een mannelijk of een vrouwelijk zal zijn. Maar laat men geen oogenblik veronderstellen dat de een meerwaardig is dan de andere als de gelegenheid ter volbrengen van den ontwikkelenden groei. Beide soorten moeten door de ziel ondervonden worden opdat zij voorbereid zal worden voor verdere toekomst van volmaaktheid.

De belangrijke gedachten die in de paar laatste paragrafen uitgelegd zijn, ter ontkieming in den geest van mijn lezers achterlatende, moet ik hen nu voor het oogenblik

Sluiten