Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstoren of een anders veiligheid bedreigen enz., het tweede op het zich in kennelijken staat van dronkenschap op den openbaren weg bevinden.

Art. 4. Eene voorziening voor het in dit artikel bedoelde geval scheen noodzakelijk.

Art. 5, 3°. De redactie dezer bepaling is geheel ontleend aan die van art. 5 der tegenwoordige kieswet, welke destijds door den Minister van Binnenlandsche Zaken werd voorgesteld, na gepleegd overleg met de Ministers van Marine en Oorlog.

Voor eene bepaling, als in het laatste lid van bedoeld art. 5 voorkomt, was in het door ons aangenomen stelsel moeilijk eene plaats te vinden, al ontveinzen wij ons niet, dat aan eenige meerdere militairen daardoor het recht tot uitoefening der kiesbevoegdheid zal worden onthouden. Nu wij breken met den census, moet öf de geheele schorsing voor de militairen, of de bedoelde bepaling vervallen.

Sluiten