Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

DE SAMENSTELLING DER EERSTE KAMER IN VERSCHILLENDE VREEMDE STATEN.

Het hier volgend onderzoek naar de samenstelling der Eerste Kamer in het buitenland, schijnt beperkt te kunnen blijven tot de landen, waar die Kamer geheel of gedeeltelijk door het volk gekozen wordt. Gelijk toch in het eerste hoofdstuk van dit rapport werd herinnerd, zijn sedert 1848 de Nederlandsche Staatsinstellingen den toestand ontwassen, dat de samenstelling van een gedeelte der Staten Generaal door de Kroon geschiedt. Waar dus hier te lande aan de wederinvoering van een zoodanig stelsel moeilijk te denken valt, en zich — ook om de redenen, reeds in het eerste hoofdstuk gememoreerd — evenmin in Nederland eene erfelijke Pairskamer denken laat, daar kan te dezer plaatse achterwege blijven eene uiteenzetting van de wetgeving der landen, waar door de Kroon en door geboorte de zetels der Eerste Kamer worden aangewezen. Onder de Staten, waar de Eerste Kamer geheel door het volk gekozen wordt, komt in de eerste plaats in aanmerking:

Frankrijk.

De leden van den Franschen Senaat, wier aantal 300 bedraagt, worden sedert de wet van 9 December 1894 allen gekozen door de departementen en de koloniën.

Sluiten