Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordiging van enkele bijzondere belangen in den Lande in de hand zoude kunnen werken.

Dadelijk echter naast dit vereischte voor een goede samenstelling der Eerste Kamer, is als tweede vereischte daarvoor te stellen, dat zij op andere wijze plaats vinde, dan die der Tweede Kamer.

Is toch de samenstelling der beide Kamers dezelfde, dan is de waarborg gering, dat tegenover eene krachtige Regeering de Eerste Kamer pal zal kunnen staan, waar de Tweede zich liet meeslepen; dat zij in staat zal zijn om, zoo noodig, aan een doortastend, zij het overijld of onberaden optreden harer Zusterkamer weerstand te bieden. Dan zal zij niets meer zijn dan een overbodige doublure der Tweede Kamer, een lichaam zonder innerlijke kracht, dat te veel bloot zal staan aan alle schokken en beroeringen, waaraan de andere Kamer onderhevig is.

Sluiten