Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A^At6>!H!n' i Aantal stemmen.

D I S T R I C T. ^dlign ddeï minTrhedT

gekozen candidaten behaald, behaald.

Eist 3089 2323

's Gravenhage II ... . 2536 2026

III. . . . 2434 2098

Leiden 2164 1803

Rotterdam III 1324 1225

Amsterdam IV .... 1314 1100

VII .... 1477 1144

Beverwijk 3885 3814

Enkhuizen 3686 3659

Helder 2683 2524

Middelburg 3279 3026

Zierikzee 2713 2162

Harlingen 2978 2332

Tietjerksteradeei .... 3025 2421

Sittard 2052 1962

38639 33919

Totaal . . . 72558

Deze cijfers spreken zeer sterk. Immers, in de 15 genoemde districten zijn, van de 72558 uitgebrachte stemmen, er 33919 — dus ruim 46'/2 % van het gansche aantal — waardeloos geweest. Bijkans de helft der gansche stemmende kiezersschare heeft dus in deze districten geene eigene vertegenwoordiging erlangd.

Uit het voorgaande volgt, hoe onvolkomen het palliatief is, dat de districtelijke indeeling oplevert tegen de onderdrukking der minderheden, welke van het meerderheidsstelsel het gevolg is. Een nadere blik op de wijze van verkiezen bij toepassing van het beginsel der absolute meerderheid, doet de gebreken van deze kiesmethode als

Sluiten