Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

DE STELSELS TER VERTEGENWOORDIGING DER MINDERHEDEN.

Alvorens over te gaan tot de behandeling der verschillende stelsels welke de belichaming van de beginselen der evenredige vertegenwoordiging beoogen, mogen hier worden ter sprake gebracht de zoogenaamde stelsels ter vertegenwoordiging der minderheden.

Op den voorgrond zij gesteld, dat deze stelsels niet zijn te beschouwen als zuivere toepassingen der evenredige vertegenwoordiging. Voor zooveel het betreft te breken met de onderdrukking der minderheden door de meerderheid, en ook aan de numeriek zwakkere partijen eene eigen vertegenwoordiging te verschaffen, heerscht er tusschen beide groepen van stelsels overeenstemming. Maar daarmede houdt de overeenkomst op. Want terwijl de evenredige vertegenwoordiging naar eene vertegenwoordiging streeft, die ten aanzien van alle richtingen zooveel mogelijk in evenredigheid is met den invloed van elk harer onder de vertegenwoordigden, daar valt bij de stelsels ter vertegenwoordiging der minderheden van een zoodanig streven niets te bespeuren. Hun doel reikt niet verder dan wat hun naam aanduidt: de vertegenwoordiging der minderheden. Waar het betreft de verhouding te bepalen van de vertegenwoordiging der minderheden, zoo onderling als tegenover die der meerderheid, geven zij geene bevredigende

Sluiten