Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De volgorde der lijsten, in rangorde van haar stemmenaantal is dus:

'Üst ^ 3500 stemmen

« a 2700

» d 2000

- c

» f 750 „

" e 300

Nu heeft vooreerst lijst b recht op eenen zetel, volgens deze bewerking:

lijst b . . . 3500 stemmen » e ... 300 » f • ■ ■ 750 „

" c • • • 450 „ -f- 950 over te dragen stemmen. Totaal lijst b 5000 stemmen

Maar ook lijst a verkrijgt nog een zetel, immers:

lijst a 2700 stemmen overgedr. van „ c 950 „

„ d 1350 „ -)- 650 over te dragen stemmen. Totaal lijst a . . 5000 stemmen.

Overblijven 650 stemmen van lijst d.

Als 2e candidaat van lijst a wordt nu de candidaat B gekozen.

Lijst a toch erlangde van de lijsten c en d een gezamenlijk aantal van 2300 stemmen, hetwelk gevoegd by de 200 op lijst a uitgebrachte stemmen, in het geheel 2500 stemmen uitmaakt. Candidaat B erlangt dus:

lijst a

candidaat B . . . „ B, lijst a n C, „ a

2500 stemmen 1200 400 „

900

Totaal. . . 5000 stemmen.

Sluiten