Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeeld eener stemafwikkeling onder het stelsel Hare.

Bij dit voorbeeld wordt in de tweede kolom verondersteld, dat drie van de zes over te dragen stemmen van A aan B, de drie andere aan G toekomen, in de derde kolom, dat twee van de vier over te dragen stemmen van K aan E toevallen, de twee andere aan G, en zoo vervolgens, gelijk in de verschillende kolommen is aangegeven. In de vijfde en zesde kolom wordt uitgegaan van de veronderstelling, dat de aldaar als verloren aangemerkte stemmen, om eene of andere reden, niet aan eenigen candidaat konden worden toegekend.

Uitgebrachte stemmen 180. Te vervullen zetels 6. Kiesquotient 30.

Eerste telling, verkregen b\j de opening der stembriefjes naar volgorde van het aantal candidaten.

Stemmen door A boven het kiesquotient verkregen, verdeeld.

I

Stemmen | Stemmen l Stemmen , Stemmen Stemmen

van K | van J. j van I van H van G

I verdeeld. verdeeld. , verdeeld. ! verdeeld. verdeeld.

Stemmen, door de verdeeling van G's (temmen aan D boven kiesquotient toegevallen, verdeeld.

1

A 36 gekozen B 27 +3 = 30

gekozen

C 23 +4 = 27+2 = 29

D 21 +2 = 23 +7 = 30 i

E 19 +2-2! + 9 = 30

F 16 -}- 3=19 +5 = 24 +2 = 26+ 1=27!-1-1 = 28

G 12 +3 = 15+2 = 17 gekoze"

H 9 +1=10

I 7 J 6 K 4

1QQ verloren verloren

stemmen 2. stemmen 1.

Gekozen zijn dus A, B, C, D, E en F.

Sluiten