Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Dacht ons daarom een goed, nuttig en noodig werk in dezen tijd van vooruitbrengenden overgang nog eens uitvoerig en, hopen wij, bevattelijk het vraagstuk onder de oogen te zien. Uitvoerig zullen wij dienen te zijn, zonder nochtans op volledigheid ook maar de minste aanspraak te maken. Integendeel, door verwijzing naar de gebruikte bronnen, hopen wij den belangstellenden lezers den weg te wijzen voor nog meer ernstige studie. Futuras uitgaven, die noodzakelijkerwijze op verwerking door vele en velerlei kringen van lezers moeten berekend zijn, leenen zich nu eenmaal niet tot zoo groote gedegenheid. Wij hopen daardoor evenwel aan bevattelijkheid te winnen, wat wij aan wetenschappelijkheid te kort komen.

219

Sluiten