Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen hoopvolle toekomst te voorspellen viel. Al bestaan er dan geen statistieken, de mannen, die het eerst tot oordeelen in staat zijn, zien zich dan toch maar zoo goed als overal tot constateeren van een voortdurende en zich steeds uitbreidende werkloosheid genoodzaakt.

Wij hebben de moeite genomen ook nog op andere wijze te trachten eemg inzicht in den omvang van het kwaad te geven.

Daarvoor hebben we onderstaand staatje in elkaar gezet, bewerkt uit de officieele opgaven van de directiën der in ons land bestaande arbeidsbeurzen.

In de eerste kolom vindt men naam en plaats in de tweede het aantal aangeboden werkkrachten, in de derde het aantal plaatsingen en in de vierde het verschil, dus m.a. w. de leegloopenden. Men zie de cijfers:

Naam der Arbeidsbeurs. bieden- P'aat" Zonder

gen. sinKen werk.

Centrale Arbeidsbeurs Amsterdam 925 597 328

Arb.beurs v. »Samenwerking" Arnhem 85 66 10

Arbeidsbeurs v. d. R.K. Volksb. Delft 7 1 g

1 » » Dordrecht 10 1 9

» Chr. Volksbond Den Haag 99 57

Gemeentelijke Arbeidsbeurs > » 1651 599 I052

» Haarlem 106 48 58

» Hi lversum 23 o 23

» Leiden 95 4Q 55

» Maastricht 34 9 25

» Schiedam 10 4 6

Tilburg 35 7 28

Venlo 75 75

Totalen . . I 3155 I 1504 i6«1

238

Sluiten