Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

factor was, waarmede heel wat te bereiken viel, hoort men van de onmogelijkheid der verzekering zoo goed als niet meer spreken. Uit het gebied der afgetrokken beschouwingen is zij naar het terrein der tastbare werkelijkheid neergedaald. En in het buitenland, èn in ons eigen land, kan men reeds op goede uitkomsten bogen. Dit zien we in volgende hoofdstukken.

VII. HET BUITENLAND.

Over den omvang en de geschiedenis der werkloosheid en de verzekering tegen hare gevolgen bestaat eene reusachtige Europeesche lectuur. Alle schrijvers over dit onderwerp besteden daaraan meestal een groot deel der door hen geschreven boeken. Ik zal met deze gewoonte breken, ook om wille van het bestek. Interessant is voor de liefhebbers deze lectuur anders wel en het zou b. v. de moeite loonen, om aan de hand der van tijd tot tijd verschenen Staatsrapporten') den vooruitgang te constateeren, welken het vraagstuk heeft doorgemaakt. Ik moet me echter zeer beperken en volsta dan met eventueele belangstellenden naar de opgegeven bronnen te verwijzen. En dan noem ik onder de belangrijkste het in 1906 in Duitse hl and verschenen Staatsrapport. Dit rapport is een waardevolle verzameling van de nieuwste gegevens over de verzekering tegen de werkloosheid in alle landen, een overzicht van de

) Ik volsta hier met het noemen der volgende:

In Engeland is in 1893 door het »Labour-Department" van de «Board of Trade" uitgegeven het «Report on agencies and methods lor dealing with the unemployed".

Te Parijs verschenen in 1896 de «Documents sur la question du chómage", bewerkt door het -Office du Travail". In 1904 verscheen in Zwitserland een belangrijk rapport van een commissie uit den Bondsraad. Het belangrijkste verscheen echter in 1906 in Duitschland bewerkt door het Kaiserliche Statistische Ambt. Daarover zijn enkele bijzonderheden in den tekst opgenomen.

248

Sluiten