Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar ,iet -"«

dissimulandique nescius ^ 81™) PIane si'nulandi Do scbrijver vL dri' * TT' ^ ^n. niet persoonlijk gekend h« ! La™bertus Helt

<!<««» ab. van dien, t^J,o?.Tt.XblZ^,',> men, zooda/• V,;; • , f uucen te «ebben verno-

j«.n na dien» d^W T"

band is overeen t*\ ' « k Wel met de

— 1

de ^ng'^r^f™1'3 ',e™ en 4-~*

onbekend is m, f- 1emand, die ons verder

der jreheelP 1- ' T KoPPi"s voor den schrijver , .. ironiek werd gehouden i). Ziehier wat

heeft^hiiT PrS°0n 6n leeftlJd bllJkt- Ongetwijfeld

ving v , d,v° r f(r'00nllJk **eod: de beeehrij»»gUige n"L T^" dCn ™

den JSidT r " heef' h» 8'eeii' »P bewondering ,„„rTen'T he' °°S *>• ZS"

Arnoldus Kenninck besluit hij zijn ver-

i) Koppius, Specimen theologicum, XI vlg.

atque'melda^nlh^abstuler e°rUm (sc" v»esjudicii

pepererit: unde factum est ni 1 dU(-tor'tatein ei multo majorem

Sluiten