Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs de Geuzen zijn beter dan deze herder die zijn schapen met hoedt, maar tracht te verslinden n/e monnik is bovendien geestelijke genoeg om

bhLTeT' J°!;anneS ReekamP --deert,"

b ykt het nergens dat hij het tot daadwerkelijke navol-

frekVhem Vereerden abt h^ft gebracht. Tafelgenot trekt hem aan en ,s m ieder geval niet strijdig met

een godvrucht,gen wandel. Maar een abt als Arnoldus

omst ndThed J ^7* al Pleit hÜ verzachtende omstandigheden en al vergoelijkt hij zooveel mogelijk-

ïlgeTovird J tGgen !101" alS tegen den bi8ScI,°P-

tegenover dezen wordt zelfs Lanth's houdino- geprezen: de abt krijgt zelfs een lof'), gelijk de tegen

ZT&TZ* K°'7,i' ,00rZÖn

e heeft Het onoordeelkundig optreden der visitatoren, die het kwaad, welks bestaan en om vandoor de kroniek niet wordt geloochend, veZrl

Zd De' W° "-0' h,n' " Mn ««'"7e-

11 ?' °n ™0™' de onaantastbaarl]eid Ier

•MS 8«.m don »„hrijïer bove„ >]Im. ^

nie verkloppen, dat een vreemde abt als Arnoldus Kenmnek h« he6r e„ mee8ter ^ «n,

gen, hoewel hij de voortreffelijke hoedanigheden van

dezen ,bt moot erkennen; ^ ™

I..J begraven wordt, vindt geen genade in ,jjn '

Jzsrsz,™1"-"»d°s

1°. Van Wibrandus tot en met

Henricus II. . . 1109

2'. Wolter», I. .... . JJmIÜÏÏ"

J°' pVoltcrus 11 en Hermannua . 1494—1504 4. Bernhardn, I en II. . . . 1504_1507;

go' I' ™, : 1507-1522.

b . Het begin van het leven van

Lambertus Helt .... 1522

2) „Murus aë.ieus", vgl. de roeher de bronze van Wilhelm II.

Sluiten