Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sex ebdomadcs multo sudore ') fabricarunt. Negaverat autem eis licentiam edificandi antequam porgcret, veritus magnitudinem sumptuum. Hic ctiam venerabilis pater monasteriura sanctimonialium in Tribus montibus 2), cum esset ordinis Sancti Benedicti et ad extremam devenisset paupertatem et desolationem, sub cura sua suscepit. Obiit anno Doraini MCCCXXIX undecimo Kalendas Maii 3).

Fredericcs abbas quintus decimus.

Fredericus abbas XV rexit XXI annis. Iste nobilis capitaneus, natus juxta monasterium hoe ex domo Gaykemannorum 4), multas fecit elemosinas multaque instituit de numero monachorum, conversorum, famulorum et candelarum in ecclesia. Multas reliquias exaltavit et honeste collocavit precipue in cruce deaurata. Hic dedicari fecit capellam animarum in capitulo cum altari suo et constituit, ut ibi semper lampas ardeat. Capellamque juxta portam edificavit propter mulieres et pauperes, necnon capellam in Longawert 5) et in Holmis °) et ecclesiam in Me-

1) Multo sudore is zeker aannemelijker dan nullo sudore, dat alle jongere handschriften hebben.

2) Het klooster Trimunt bij Marum.

3) 21 April 1329. Den 11 Juli 1326 regelde dominus Elardus dictus abbas in Aduwerth met eenige anderen de opvolging in het redgerschap van Huizinge. (Oorkondenboek n° 300.)

4' Het geslachl Gayekema of Gaaikinga is eeuwen lang in de Ommelanden bekend. Eltetus Gaikinga komt in 1283 (Oorkondenboek van Gron. no 162) en 1285 (t. a. p. n° 168) iu oorkonden voor, Liudo Gaikinga in 1301 (t. a. p. n° 210). In welke betrekking abt Frederik tot deze heeren heeft gestaan, blijkt niet, ook niet uit het door mr. H. O. Feith uitgegeven Nobiliarium van Coenders, blz. 43. Zie verder beneden onder Elbertus.

5) Langeweer, een kwartier ten Zuiden van Aduard. (Nanninga Uitterdijk, De abdij Aduard, 34.)

6) Het refugium der abdij op het Munnekenholm te Groningen, waarover vgl. mr. J. A. Feith in den Gron. Volksalmanak voor 1890, blz. 101 vlg.

Sluiten