Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

coquinam convontus extruxit. Duo altaria, unum in ecclesia, alterum in Nigra Camera consecrari fecit. Novam eciarn capellam in grangia nostra juxta Roden (in loco qui Infernus dicebatur, nunc autem Paradisus ')) edificavit. Et alia quam plurima, que brevitatis gratia sunt omissa 2). übiit autem anno etatis sue LYI, anno vero Domini MCCCCXCIIII ipso die gloriosi Hieronimi J), sepultus sub lapide nomine suo intitulato juxta predecessorem suum, cum quo idem, dum viveret, cor erat unum et anima una in Domino, ut collateralis et vicina sepultura uniret quos amor Christi antea conjunxerat, qui est benedictus in secula. Amen.

WOLTERUS SECUNDUS ABBAS XXII1I.

Mortuo isto successit secundus "VVolterus de Rees abbas XXIIII. Rexit quinque annis et IIII mensibus. Tempore cujus, videlicet anno Domini M.CCC.XCVIII tercia feria Pasche, que erat ipso Georgii die +), venit Nythardus Fouyx 5) cum garda germanica sive cum

1) Het Huis de Helle tusschen Leek en Roden komt nog in 1552 als zoodanig voor (Reg. Gron. Arch. 1552 n» 25). In de i7de eeuw heet het nog in de rekening der kloostergoederen Advverderhelle of Roder Helle. Het is dus een monnikenaardigheid het als Paradisus om te doopen.

2) Deze zin ontbreekt in de jongere HSS.; in P. E. en AG. II met de bijvoeging: hic est lacuna.

3) 30 September 1494.

4) 23 April 1498.

5) Na eenige jaren strijds had Groningen met behulp der Vetkoopers in 1495 zoo goed als geheel Friesland onderworpen. Maar weldra keerde de kans. De Schieringers boden Albreeht van Saksen de opperheerschappij aan, die deze afsloeg: maar hij zond zijn bendehoofd Neithard Fuchs met eenige duizenden woeste krijgers. Met behulp van deze gelukte het de Schieringers de Groningers in 1497 uit Friesland terug te drijven. Als hij dat heeft verhaald, vervolgt Benninge: ..Item in't Jaer ons Heeren MCCCCXCVHI was Paeschedags den 15. dagh April is; des Dinghsdaeghs in den

Sluiten