Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bi'RNARDUS SECUNDU8 AliBAS XXVII.

. aiICC0sslt Bernardus Doesborcb abbas XXVII ir gran evus sed totus pacificus, optimus dictator

Terrtnnr .8pmtuallum 8u01'um indefessus amator. Iemp0re cujus «vztas Groningen iterum fuit ob8essa

• gentibus ducis Saxonie, qui etiam non parvum

monasteno nostro damnum intulerunt, pro £TZ

riosissimus et illustris Georgius dux Sa'xonie mUle

p modum florenos Renenses nobis reddi jussit, quos

mnffnli^0^ /GCUni£l recePimus in quinque annis, singulis annis ducentos Kexit autem idem vene-

kroniek uitdrukkelijk spreekt'™"m^iTT0*d^"' °'"dal de hertog George en daarnn v •• f °r rege,lte" van

klooster verleende schadeloosstel"!^de aa" ',Ct tijd het hoofdkwartier der Saksws R d was in dezen

der Sassische Heere„i, ,T»6 : -Als de Regenten

van stonden an on St Hn r '8j , vernarae». soo senden se krijgsknechten in Aduart om'dat d "^Tï 0verlant8clle

^Sh

hebben voorgeweest en hehhPg?'i 7 G°d' 6" Sl" 'ieerent geestlijck en warlijck in GronnhteL S° Och Ad ^ >7^ °11'

sssss rsti■" cr°

voornemen en raet hevet « ƒ a'S°° ,Uet'oer 0,'llu»e, quaede —" w"'-

— - «*'— • *» «» tÜS

Sluiten